Nhận trợ giúp

Trung tâm tài nguyên cộng đồng

Trung tâm trợ giúp 211

Người điều hướng trung tâm trợ giúp 211 của Mile High United Way kết nối người gọi với các nhu cầu cơ bản như nhà ở, thực phẩm, hỗ trợ tiền thuê nhà, chăm sóc trẻ em, trợ cấp thực phẩm, v.v

Nhận trợ giúp ngay bây giờ. QUAY SỐ 2-1-1

Trung tâm trợ giúp 211 của Mile High United Way là một dịch vụ đa ngôn ngữ và bảo mật kết nối các cá nhân và gia đình với các nguồn lực quan trọng bao gồm thực phẩm, chỗ ở, hỗ trợ thuê nhà, chăm sóc trẻ em, v.v. 211 giúp người gọi điều hướng qua tình huống của họ và sau đó kết hợp họ với các nguồn lực tốt nhất và gần nhất trong cộng đồng của họ.

Quay số 2-1-1 hoặc nhắn tin mã zip của bạn đến 898-211 (áp dụng cước phí tin nhắn và dữ liệu). Bạn cũng có thể trò chuyện trực tiếp hoặc tìm kiếm tài nguyên trực tuyến.

Các dịch vụ khác

Hỗ trợ thuế

Trợ giúp Thuế Colorado là một chương trình Hỗ trợ Thuế Thu nhập Tình nguyện (VITA) của IRS cung cấp dịch vụ thuế miễn phí cho các gia đình có thu nhập trung bình và thấp tại các địa điểm được chỉ định. Tìm hiểu xem quý vị có đủ điều kiện nhận hỗ trợ thuế miễn phí hay không.

Chăm sóc trẻ em

Các Chuyên gia Nguồn lực & Giới thiệu Chăm sóc Trẻ em của chúng tôi giúp các gia đình giới thiệu về dịch vụ chăm sóc trẻ em và hỗ trợ tài chính, cũng như giáo dục về chất lượng và sự sẵn có của dịch vụ chăm sóc. Gọi 877-338-2273 để tìm hiểu thêm.

Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ

Nhóm United for Business của chúng tôi hợp tác với các chủ doanh nghiệp địa phương để hiểu nhu cầu của họ và cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí trong các lĩnh vực kế toán, tiếp thị, hỗ trợ pháp lý và hơn thế nữa.
Chương trình Thực phẩm &Nơi trú ẩn Khẩn cấp

Tài trợ có sẵn cho Hạt Broomfield

Hỗ trợ cho các tổ chức phi lợi nhuận ở Hạt Broomfield, những người cung cấp thực phẩm và nơi trú ẩn để giúp đỡ mọi người trong quận. Đăng ký trước 17h ngày 29/9/2023.

Trung tâm học tập sớm Tamara M. Sparks

At Mile High United Way | Enrollment is Now Open!

Mile High United Way and Mile High Early Learning are proud to provide care and education for children ages 0-5 at the new Tamara M. Sparks Early Learning Center at 711 Park Avenue in Curtis Park.

Your family may be eligible for discounted or no-cost child care. We accept Colorado Child Care Assistance Program For Families (CCCAP). To learn more about enrolling your child, contact our 211 Help Center by dialing 2-1-1.

chơi (1)
PHÁT VIDEO