Đường Mile High United

Sự kiện

Sự kiện Women United

Nhiều địa điểm

Mile High United Way's Women United là một lực lượng toàn cầu, đang phát triển của các nhà lãnh đạo cộng đồng dành riêng cho việc tạo ra một thế giới cơ hội cho phụ nữ và gia đình của họ. Tham gia các sự kiện và cam kết của Women United và trở thành một phần của mạng lưới các nhà lãnh đạo cộng đồng đang phát triển mạnh mẽ này. Xem các sự kiện sắp tới!

Sự kiện LINC

Nhiều địa điểm

LINC là nhóm chuyên gia trẻ có đầu óc xã hội của chúng tôi, xuất hiện vì cộng đồng thông qua việc cho đi, vận động và tình nguyện. LINC cung cấp các cam kết độc đáo giúp nâng cao cộng đồng, kết nối và lịch của bạn. Xem các sự kiện sắp tới!

Back to School Bash 2024

Sự kiện tình nguyện | Tham gia cùng Mile High United Way trong việc cung cấp ba lô và đồ dùng học tập cho hàng trăm học sinh trên khắp Metro Denver, đảm bảo các gia đình có những gì họ cần để bắt đầu năm học ngay lập tức! Tham gia bằng cách điều hành một ổ đĩa cung cấp hoặc tình nguyện phân phối đồ dùng cho sinh viên.