Quan hệ đối tác doanh nghiệp

Tài nguyên

Mile High United Way ở đây để hỗ trợ chương trình gia nhập nhân viên của bạn.

Xem bên dưới để biết các tài nguyên về đóng góp của nhân viên, tình nguyện, tài sản thế chấp tiếp thị, công cụ chiến dịch của nhân viên, hoạt động xây dựng nhóm và hơn thế nữa.

Cori Deterding

Phó Chủ tịch, Cống hiến và Tham gia Cộng đồng

Liên hệ với Cori để thảo luận về quan hệ đối tác của bạn với Mile High United Way.

Cori Deterding, Phó Chủ tịch, Trao tặng và Tham gia Cộng đồng với Mile High United Way