Lịch sử của United Way

Vào ngày 16 tháng Mười năm 1887, một phụ nữ Denver, linh mục, hai mục sư và một giáo sĩ Do Thái đã đến với nhau vì họ tin rằng có một cách tốt hơn để đáp ứng nhu cầu của cư dân địa phương. Họ thành lập cái mà ngày nay được gọi là Mile High United Way.

United Way từ năm 1887 đến ngày nay

Hiệp hội Tổ chức Từ thiện, như ban đầu được biết đến, được thành lập để thu tiền cho các tổ chức từ thiện địa phương, điều phối các dịch vụ cứu trợ, tư vấn và giới thiệu khách hàng đến các cơ quan hợp tác và tài trợ hỗ trợ khẩn cấp cho các trường hợp không thể chuyển đến. Năm đó, Denver đã quyên góp được 21.700 đô la cho lợi ích lớn hơn này và tạo ra một phong trào sẽ trở thành United Way.

Kể từ đó, cho dù nó được gọi là "Community Chest", "Red Feather Drive", "United Fund" và kể từ năm 1964, "United Way", các nhóm cá nhân cam kết đã đến với nhau trong hơn một thế kỷ để LIVE UNITED và thúc đẩy lợi ích chung bằng cách cung cấp các khối xây dựng cho chất lượng cuộc sống tốt cho tất cả mọi người.

Ngày nay, Mile High United Way là chất xúc tác cho sự thay đổi xã hội. Có 1.200 chi hội địa phương ở Hoa Kỳ và 1.800 trên toàn cầu. Mặc dù tất cả đều được điều hành riêng lẻ, tất cả chúng ta SỐNG ĐOÀN KẾT để tạo ra một cộng đồng mạnh mẽ và quan trọng hơn ở các thành phố mà chúng tôi phục vụ thông qua các chương trình và dịch vụ sáng tạo và hiệu quả. Chúng tôi hợp tác với hàng trăm tổ chức phi lợi nhuận địa phương, các cơ quan chính phủ, các nhà hoạch định chính sách và doanh nghiệp để thúc đẩy lợi ích chung bằng cách thay đổi cuộc sống và củng cố cộng đồng của chúng ta.